../images/home.gif
Handleiding bij de Atom Revisited CD
Zoals deze bij de AtomWare CD was opgenomen.
(In grote lijnen is deze tekst nog bruikbaar; restyling H.)

In deze tekst vindt u enige aanwijzingen hoe u deze CD-ROM kunt gebruiken.
Hierbij richten we ons op een aantal aspecten:


1. Installatie van de benodigde software.
Wellicht ten overvloede, u dient een ge´nstalleerde webbrowser te hebben. Als u deze tekst leest is het bijna zeker dat u aan deze voorwaarde voldoet ;-) De CD is getest met Netscape versie 3 en versie 4.5 en Internet Explorer 4 en 5 op de Windows 95/98/NT platformen. Daarnaast is het geheel goed te bekijken met Netscape v2.02 onder OS/2 Warp. Andere browsers kunnen ook gebruikt worden indien zij HTML v3 en Java ondersteunen. De IBM WebExplorer valt hiermee af...

2.1 Windows 95/98/NT
Indien de CD geplaatst wordt op een 32-bits Windows systeem en de autorun optie is geactiveerd, zal een klein menu verschijnen met een aantal opties:
(De derde optie is op deze CD niet aanwezig omdat de moderne machines geen ISA slots meer hebben.
Wellicht zal dit menu geheel vervallen omdat de -Autorun- mogelijkheid bij de meeste computer-gebruikers gedisabled is. H.)

Menu programma gemaakt door Ruud Janssens.

De eerste keuze start de HTML browser. Het maakt hierbij niet uit of u Netscape of Internet Explorer gebruikt. Beiden zullen werken. De browser waaraan de .HTM files gekoppeld zijn wordt automatisch gestart. De tweede keuze start de emulator van Wouter Ras op. Deze draait direct vanaf de CD-ROM.Er is geen INI-file aanwezig; zodoende zullen de meeste opties met hun default waarde werken. Ook het Atom-in-PC terminalprogramma kan direct vanaf de CD-ROM draaien. Hiertoe kiest u voor de derde optie.

Na het kiezen van een optie zal dit menuvenster geopend blijven. U kunt dus een tweede of derde keuze starten. Mocht u het menutje afgesloten hebben of autorun staat niet aan dan kunt u het menu starten door AWMENU.EXE te dubbelklikken vanuit de hoofddirectory van de CD.

2.2 OS/2
Dit operating systeem kent geen autorun optie voor CD's. Er is wel een soortgelijk menu beschikbaar in de hoofddirectory van de CD. Om dit te starten kiest u voor ATOMWARE.CMD. Dit is een Visual Rexx script. De bediening blijft hetzelfde als in de Windows variant.

Als u tijdens het browsen regelmatig tegen de foutmeldingen aanloopt dat Netscape een bepaalde file niet kan vinden dan ligt dat aan uw CD FileSystem driver. De oude driver kan namelijk geen Joliet CD's lezen. Deze CD is gemaakt op een FAT partitie om de CD vervolgens te kunnen maken volgens ISO9660. Deze norm heeft de volgende kenmerken:
  • Bestandsnamen: acht alfanumerieke karakters plus een extensie van drie alfanumerieke karakters
  • Directorynamen: acht alfanumerieke karakters, extensie niet toegestaan
  • Directory levels: maximaal acht niveau's diep
Nu voldoet de CD niet aan de eerste twee eisen. Helaas. Vandaar dat de CD gemaakt is in het Joliet systeem. Dit systeem staat wel - toe in de bestandsnamen, alsook extensies voor de directory naam. Maar OS/2 heeft het daar moeilijk mee en de oude driver vertaalt deze namen naar een ISO9660 formaat. En zo kan Netscape een groot aantal bestanden niet vinden.

Uiteraard is daar een oplossing voor: in de download directory staat een geschikte CDFS.IFS. Deze slaat u op in de \OS2\BOOT directory en u plaatst de optie /w in de config.sys achter de regel waar het filesysteem geladen wordt:
IFS=CDFS.IFS /w
Na de volgende reboot werkt alles weer perfect. Deze CDFS.IFS heeft u al als u Fixpak 39 of hoger heeft ge´nstalleerd.

2.3 Linux en andere operating systemen
U kunt de bestanden wel benaderen op Linux en andere systemen; dit is echter niet gegarandeerd. Met name indien het betreffende systeem onderscheid maakt tussen hoofd- en kleine letters. Veel links staan in kleine letters in de HTML-files terwijl de filenamen in hoofdletters op de CD staan. Niet ideaal dus.
 

3. Programma's starten van de CD
Zoals eerder beschreven kunnen een emulator en de Atom-in-PC gestart wordten vanuit het opstart menu. Deze programma's staan in de directory \SOFTWARE. U vindt daar verder ook de Atom Emulator van Dick Bronsdijk en de WinAtom terminal. Voor deze laatste dient u echter wel eerst volgens de handleiding een aantal bestanden naar de Windows directories te kopieren.

Het Atom-in-PC Terminal programma zal overigens alleen starten en correct werken als de Atom-in-PC kaart automatisch gedetecteerd kan worden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal het programma afbreken of met een zwart DOS-venster blijven hangen. U kunt dit verhelpen door de Atom-in-PC adressering op 31Ch in te stellen. U vindt deze instelling in de handleiding die op deze CD staat.
 

4. Installatie van Atom-in-PC Terminal 4.30 vanaf de CD
U kunt de Atom-in-PC software vanaf de CD installeren op uw harddisk. Start daartoe eerst de terminal op en geef een *INIT commando. De Atom zal nu de benodigde operating software laden. (Indien een 387+ coprocessor gedetecteerd wordt zal automatisch de 80x87 Floating Point ROM van Leendert Bijnagte geladen worden.) Geef na de initialisatie het commando *INSTALL en u komt in het installatie programma. U kunt vervolgens een driveletter opgeven waar de software ge´nstalleerd moet worden. Dit gebeurt nog steeds in de directory \ATOM.

5. Opzoeken van informatie, artikelen uit Atom Nieuws en bestanden in het disk archief
Vanuit de eerste pagina kunt u de links naar de zes hoofdgroepen volgen. Dit zijn achtereenvolgens:
 
1 Alle nummers van Atom Nieuws Hierin staan alle pagina's van Atom Nieuws gescand, in .GIF formaat. Ook de drie deeltjes Atom Ware treft u hier aan.Er is een "master-index" die als zoekregister kan dienen; daarnaast is er per jaargang een inhoudsopgave.
2 Atom Emulatoren In deze groep staan de drie Atom Emulatoren beschreven. Een aantal van deze beschrijvingen zijn overgenomen van hun betreffende Internetpagina's.
3 Source files Geeft een overzicht en inzicht van de sourcefiles van de Atom emulatoren en de Windows en DOS versies van het Atom-in-PC Terminal programma.
4 Grafische afbeeldingen Grotendeels aangeleverd door Henk van der Heijden: een mooie collectie foto's van hardware en publicaties van de Atom. Tevens een galerij met CLEAR4 screendumps.
5 Handleidingen Uitgebreide handleidingen van Atom Emulatoren onder DOS, het Atom-in-PC Terminal programma en een selectie uit de Atom manuals en technische handleiding. Inclusief het Atom schema.
6 Het hele diskarchief Alle regioschijven op een rijtje. De bestanden zijn op de CD geplaatst in het Atom-in-PC formaat (dus voorafgegaan door een 16-bytes header met file-info).Bestanden zijn op te zoeken in twee indexen: op alfabetische volgorde of volgorde per disk.

5.1 Opzoeken van een artikel in Atom Nieuws
Om een artikel op te zoeken gaat u vanuit het hoofdmenu naar "Alle nummers van Atom Nieuws". U komt dan voor de boekenkast te staan. Selecteer het gewenste jaar en voor u verschijnen de nummers van Atom Nieuws. Een muisklik op het gewenste nummer brengt u naar de inhoudsopgave.
Deze inhoudsopgaven staan per jaargang in ÚÚn pagina. Deze kunt u dus ook zien als de complete jaaropgave.Met de optie "Bewerken" "Zoeken in pagina" van uw browser kunt u ook op een trefwoord gaan zoeken. U kunt ook zoeken in de master-index.

Ook hier kunt u zoeken op trefwoorden in de titel of op auteur.

Indien u het gezochte artikel gevonden heeft kunt u deze oproepen door de link te selecteren. Een tip: open deze link in een nieuw venster (in Netscape: rechter muisknop, Openen in een nieuw venster). Dit voorkomt dat bij het terugkeren naar de master-index de gehele pagina opnieuw opgebouwd moet worden. Dit duurt even, aangezien het een tabel is die zo'n 340 kB groot is.

5.2 Opzoeken van een bestand in het diskarchief of op de CD
Vanuit het hoofdmenu gaat u naar "Het hele diskarchief". U komt vervolgens op de pagina met de gebruiksovereenkomst van een aantal programma's. Als u accoord gaat met deze voorwaarden kunt u kiezen voor het diskarchief of voor de file index. De verschillen staan hieronder weergegeven:
 

Diskarchief File Index
Bevat alleen bestanden uit het diskarchief Bevat bestanden van de hele CD
Weergave per disk (directory) Alfabetisch gesorteerd op filenaam
Snel Traag vanwege tabelopbouw

Net als bij het opzoeken van een artikel in Atom Nieuws kunt u hier een bestand zoeken door de optie "Bewerken" "Zoeken in pagina" van uw browser te gebruiken. Type een (gedeelte van) de filenaam in en laat de browser maar zoeken. In het "Diskarchief" kunt u vervolgens de directory openen  en door het file systeem op de CD bladeren, de gewenste file(s) op een harddisk of floppy disk zetten en soms ook direct openen. In de "File Index" kunt u het gevonden bestand direct op een andere plaats opslaan: rechter muisknop, Koppeling opslaan als...

image54A.jpg

Met deze tips als aanwijzing moet u een groot gedeelte van de informatie en bestanden op deze CD kunnen vinden en raadplegen. Er zijn echter nog wat extra bestanden te vinden als u de CD doorzoekt....

../images/home.gif ../images/terug.gif