../../images/zoom.gif

../../images/exit.gif

Acorn Story

Hieronder staan een paar verwijzingen naar pdf-files die uit Control universal Microcomputer Systems and Components afkomstig zijn over de Acorn producten. Voor het lezen van deze files is uiteraard een Acrobat Reader noodzakelijk. Zonodig is het programma te downloaden op " http://www.adobe.nl/products/acrobat/main.html "


cu_coverth.jpg

Overzicht Acorn producten blad 1,2,3

Overzicht Acorn producten blad 5 t/m 9

Overzicht Acorn producten blad 10 t/m 19

Overzicht Acorn producten blad 20 -- 99

Hierin is alles nog eens na te lezen en te bekijken.

Het historiesch overzicht biedt ook een overzicht van personen en zaken.