../../images/zoom.gif
 
../../images/terug.gif
Atom Hardware Uitbreidingen

In de loop der jaren zijn binnen de Atom club diverse hardware uitbreidingen ontworpen en voorzien van kwalitatief goede software verspreid. Een aantal Atom uitbreidingen zijn door Acorn uitgebracht als commercieel product. Natuurlijk moesten binnen de Atom club deze kaarten aangepast worden, zoals de kleurenkaart en de disk controller.

Klik op de afbeelding voor een vergroting en op de links voor meer informatie.
De plaatjes kunnen ook als een slideshow bekeken worden.
De eerste twee kaarten die door de Atomclub zijn uitgegeven
De kale geheugenkaart
thumbnail/16k-kaart-kaal.jpg
Geheugenkaart voor
16 KB op #4000-#7FFF:
thumbnail/16kkaart.jpg
Eprom uitzonderlijk mooi exemplaar
intel_2708th.jpg
De kale nieuwe schakelkaart
thumbnail/nwsch-kaal.jpg
Nieuwe Schakelkaart voor
8 toolboxen op #Axxx:
thumbnail/schakelk.jpg
Oude schakelkaart
thumbnail/schakelkaart_oud.jpg
32KB geheugenkaart
vervangt de 2114's
in het lage geheugen:
thumbnail/32kkaart.jpg
8KB video-geheugenkaart
vervangt de 2114's
in het hoge geheugen:
thumbnail/8kvideo.jpg

64 Kb geheugenkaart,
lage geheugen, in 2
banken van 32 Kb:
thumbnail/64kkaart.jpg

Big Benny real time clock &
calendar op PL 8 (side 1),
ooit bedoelt voor Econet
thumbnail/bigbenny.jpg
Eprom programmer:
thumbnail/eprprgzif.gif
BBC Basic kaart:
thumbnail/bbckaart.jpg
Z80 CP/M kaart
thumbnail/cpmkaart.jpg
VDU 80 koloms videokaart
thumbnail/80kolvdu.jpg
Elektuur VDU 80 videokaart
Tekst en Schema
thumbnail/80kolvdu.jpg
40 kolommen VDU op 6845
o.m. voor viditel gebruikt.
thumbnail/colboard.jpg
Acorn Atom kleurenkaart
thumbnail/colour-card.jpg
AtominPC   ISA-kaart voor IBM PC compatibles
thumbnail/atominpc_isa_kaart.jpg
Atom in PC I/O card
thumbnail/atompcio.jpg
Disk pack en MDCR

Wie het trage laden en wegschrijven van programma's naar cassette beu was had de mogelijkheid om voor ruim de prijs van de Atom nog een diskpack te kopen.
Voor bijna 1000 gulden kreeg je indertijd (1982) een echte Olivetti diskdrive met een opslagcapaciteit van 96 kB per 5 diskette.
Disk Pack FDC
thumbnail/diskpack.jpg
Disk controller kaart
thumbnail/fdc.jpg
De Olivetti Drive met
"snaar aandrijving"
thumbnail/olivetti.jpg
manual
thumbnail/diskpack_manual.jpg
Telec FDC manual
thumbnail/diskpack_manual.jpg
Binnen de gele lijnen ziet u het ECONET opsteek-kaartje
op PL8 (net boven het Keyboard) van de ATOM, Installatie   en
zie ook voor schema en beschrijvingen
teksten
thumbnail/mdcr.jpg
thumbnail/microcassette.jpg


Een laatste ontwikkeling in 2010 was De SDrom met hardware.
En uitbreidingen van RAM en ROM met hedendaagse onderdelen.

Handleiding
Handleiding
Meer State of the Art
Meer State of the Art
../../images/terug.gif