ATOM in PC   en overige Emulatoren

../images/home.gif

De source-files zijn via onderstaande menu bereikbaar om ze te bekijken.
Om ze te downloaden is het de source-file-directory de aangewezen plaats.

  • van Roland Leurs
  • Atom in PC Hardware
  • van Wouter Ras
  • van L. Bijnagte
  • van D. Brondijk
  • onder Linux van F. Faase
De sources zijn door de auteurs ter inzage gesteld. Alle auteursrechten liggen bij de betreffende auteurs. Het is niet toegestaan om (of delen van) deze sources te gebruiken in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Deze regeling geldt niet indien de auteur anders aangegeven heeft. Voor het overige is GNU licentie van toepassing.