/images/zoom.gif
 
The    A  T  O  M    16 K RAM kaart
   (dim. 15x10cm)
../../images/16kkaart.jpg
De eerste kaart die door de FAC werd uitgebracht was meteen een succes. Het bestaande geheugen werd met 16 k C-mos 6116 uitgebreid.

Een gedeelte is ook op battery-backup en write protect te zetten.

De duidelijk handleiding met principeschema voor de montage volgend verliep de bouwen zonder problemen.
De kaart is gebufferd met 2x74LS244 en 1 x 74LS245. De kaart kan op write-protect gezet worden van #6800 - #7FFF.

Het artikel in AN. 1982 nr. 5 blz 5 e.v.
Het vervolg in AN. 1982 nr. 6 blz. 24 e.v.
Zie ook AN.1983 nr.3 pag.18.
En AN.1984 nr.1 pag.62.

Met het beschikbaar komen van DOS en C-mos ram verminderde de belangstelling voor deze kaarten.
../../images/home.gif