../../images/zoom.gif
 
VDU 80 card
   (dim. 15x10cm)
../../images/80kolkaart.jpg
Met het ter beschikking komen van de CPM kaart was het ook nodig om aan de standaard van 80 tekens per regel te kunnen werken. Het paste ook in het streven van een aantal leden van de FAC om aansluiting te vinden bij de steeds meer oprukkende BBC computers die over een vdu van meer dan 32 tekens op het scherm konden beschikken.

Principeschema

Zie ook in de onderstaande afleveringen van AN

80 koloms club kaart startpakket          Leurs, R.      1992/3: 40
80 koloms infomaster                Bronzwaer, J.    1987/3: 50
80 kolomskaart aan atom in pc & vdu80       Leurs, R.      1995/2: 29
Software voor de 80 kooms kaart          Stad, N.      1986/4: 33
Vdu 80koloms club vdu 3.4             Wokke, P.      1989/3: 56
Vdu 80koloms club vdu-3.1 soft,handl.       Wokke, P.      1988/1: 34
Vdu 80koloms club vdu-3.3 info           Wokke, P.      1988/4: 54
Vdu 80koloms club vdu-3.3 verbetering       Meintema, B.    1989/2: 50

Zoek verder in de AN index op titel VDU 80

Door Elektuur is in september 1983 een VDU kaart gepubliceerd voor 80 tekens per regel. Oorspronkelijk voor de "junior" computer maar ook Atomisten hebben hiervan gebruik gemaakt. Zie hieronder:

Vdu 80koloms Elektuur 80/40 omschakelen      Salden, W.     1986/1: 55
Vdu 80koloms Elektuur aanpas.adres.        Verhoeven, W.    1983/6: 56
Vdu 80koloms Elektuur high-low video        Biel, J.      1988/4: 27
Vdu 80koloms Elektuur soft             Poot, B.      1986/4: 46
Vdu 80koloms Elektuur software info        Salden, W.     1986/1: 54
Vdu 80koloms Elektuur toel.hardw.         Huisken / E, A.   1986/5: 44
Vdu 80koloms Elektuur vdu-80 soft         Poot, B.      1984/3: 41

../../images/home.gif